Home > Algemene voorwaarden

Spelregels

  1. Iedere Scoremaster speler is gekoppeld aan een amateurclub naar keuze, tijdens de zomerstop kun je je clubkeuze wijzigen
  2. Voor deelname en elke goed voorspelde wedstrijd verdien je punten. Met 2000 punten win je 1 nieuwe Derbystar bal voor je amateurclub
  3. Tijdens de zomer- en winterstop worden de punten van de amateurclub opgeteld en de verdiende ballen naar de desbetreffende amateurclub gestuurd.
  4. Je kunt extra punten verdienen door mee te spelen aan de quizvragen.

Algemene Voorwaarden

Wanneer Scoremaster op 31-12-2015 nog niet het aantal beoogde actieve gebruikers heeft, is Scoremaster te allen tijde gerechtigd om eerdere gecommuniceerde afspraken niet te honoreren. Het aantal actieve gebruikers is vastgesteld op 10000. De deelnemer accepteert de voorgestelde voorwaarden en vrijwaart daarmee de organisatie voor aansprakelijkheid om de credits uit te keren. Dit is echter alleen aan de orde wanneer de doelstelling niet wordt gerealiseerd.

Puntentelling

Deelname TOTO : 1 punt
Deelname quiz : 1 punt
Per goed voorspelde wedstrijd : 3 punten
Quizvraag goed beantwoord : 3 punten
Per week zijn er 41 punten te bemachtigen.

Persoonlijke gegevens

ScoreMaster zal de persoonlijke gegevens van de gebruikers nooit doorverkopen aan derden.

Gekozen voetbalvereniging

De gebruiker wordt bij het installeren van de applicatie gevraagd voor welke vereniging de gebruiker actief wilt zijn. Wanneer de club gekozen is, kan dit pas weer het eerstvolgende seizoen gewijzigd worden.

Promotioneel kansspel

ScoreMaster is op maandbasis een klein promotioneel kansspel. Dit houdt in dat de ‘prijzenpot’ per week niet hoger zal zijn dan 4500,- Op jaarbasis zal ScoreMaster een groot promotioneel kansspel zijn.